Tra cứu số điện thoại

Linkcard.vn là danh bạ điện thoại và là cộng đồng dành cho người dùng tìm kiếm thông tin về mạng di động và mã vùng điện thoại để biết được thông tin người đã gọi hoặc nhắn tin.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Nhập số điện thoại mà bạn muốn biết thông tin vào ô tìm kiếm

Nhập số điện thoại mà bạn muốn biết thông tin vào ô tìm kiếm

Bước 2: Sau đó ấn nút Tìm kiếm

Sau đó ấn nút Tìm kiếm

Bước 3: Kết quả sẽ được hiển thị sau khi bạn tìm kiếm